VANDRINGSUTSTÄLLNINGAR

En särskild utställning om särskilda barn

 

 

En särskild utställning om särskilda barn handlade om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD, DAMP, Tourette och Aspergers syndrom. Utställningen drevs som ett 3-årigt projekt under perioden 2004-2006 av  informatör Ann-Sofie Ekstrand och konstnär Marita Nilsson i Attention Nordöstra Skånes regi och finansierades av Arvsfonden. Utställningen har turnerat i hela landet mellan 2004 och 2010.  

Det var en annorlunda vandringsutställning i ord och bild om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder npf, som handlar om hur barnen och ungdomarna själva känner och hur det är att vara förälder till ett barn med npf-diagnos.

Utställningen bestod av 12 stora tavlor i akvarell målade  med inlevelse och humor av konstnär Marita Nilsson och 14 utlämnande och gripande berättelser/dikter skrivna av föräldrar.


"Eftersom vi båda har barn som nu är vuxna, med dessa diagnoser har vi egna erfarenheter och vet att okunskapen fortfarande är stor i samhället om neuropsykiatriska funktionshinder. Vi ville informera om hur det är att vara barn och leva med ett ”osynligt funktionshinder” som inte syns utanpå men känns inuti. Det handlar om barn och ungdomar som missförstås, som blir mobbade eller kränkta på andra sätt, som ofta upplevs som besvärliga och bråkiga eller avvikande. Med lyhörd och kunnig omgivning kan de stärka sin självkänsla och utveckla sina starka sidor, att se möjligheter trots svårigheter.

Med utställningen ville vi synliggöra barnen och ungdomarna. Vi ville öka förståelsen från omgivningen. I rätt miljö blir inte funktionshindret ett handikapp utan bara ett annorlunda sätt att fungera."

 

 

En särskild utställning om särskilda vuxna

 

 

En särskild utställning om särskilda vuxna var en vandringsutställning som med ord och bild berättade och informerade om  neuropsykiatriska funktionshinder NPF, som ADHD/Damp, Tourette och Aspergers syndrom hos vuxna.

Det var Attention Nordöstra Skåne genom projektledare/konstnär Marita Nilsson, Marni och informatör/representant Attention NÖSK Ann-Sofie Ekstrand som stodr bakom utställningen. Båda föräldrar till varsin numera vuxen med NPF-diagnos.

"Utställningen handlade om hur det är att som vuxen leva med dessa funktionshinder. Många barn och ungdomar med NPF har kvar sina svårigheter i vuxen ålder. Svårigheter som kan vara minst lika besvärliga som under uppväxten. Toleransen från omgivningen är dock ännu mindre när det gäller vuxna som inte passar in i normalmallen

Vi ville poängtera hur viktigt det är att se till varje persons förutsättningar och behov av hjälp och stöd och se och utveckla deras styrkor. Ge dem en möjlighet att bryta de negativa spiraler som många kan hamna i.

Utställningen bestod av 10 stora inramade tavlor i akvarell, målade av konstnär Marita Nilsson och 28 inramade texter/dikter/teckningar skapade av vuxna med npf som handlade om vilka svårigheter dessa personer dagligen måste kämpa med, men också vilka tillgångar som finns hos dessa personer.

 Vårt mål med utställningen var att  beröra, väcka förståelse och empati"